Co jsou idiomy

Idiom je obrazná fráze. Od běžné fráze se idiom liší tím, že jeho význam není přímo zřejmý  z významu jednotlivých slov, ze kterých se skládá. Rozdíl mezi idiomem a frází je nejnázornější ukázat na příkladu:

Kolik je hodin?

Toto je fráze. Fráze je ustálené sousloví typicky používané v určité situaci. Skutečně se zde zajímáme o hodiny (abstraktní, ve smyslu času).

Ježkovy voči!

Toto je idiom. Používáme ho, když chceme vyjádřit překvapení nebo rozhořčení. Význam samozřejmě nemá nic společného s ježkem, natož pak s očima.

Je samozřejmě možné diskutovat o tom, kde je hranice mezi běžnou frází a idiomem. Řada sousloví se pohybuje na hraně, v jakési šedé zóně. Proto jsou také ve slovnících a jiných publikacích fráze a idiomy často společně.

Další příklady idiomů

Ukousl si příliš velké sousto.

Význam: vzal si příliš velký úkol, na který nestačí.

Chodí se srdcem na dlani.

Význam: je k lidem srdečný, otevřený, chvílemi možná až naivně důvěřivý.

To je na palici!

Význam: Je to hloupé.