Anglické idiomy

Příklady anglických idiomů s významem a podobným idiomem v češtině:

to win hands down
Zvítězit snadno a bez námahy.
Podobný český idiom: Vyhrát levou zadní.

to beat a dead horse
Bezpředmětně žvanit, řešit dávno vyřešené.
Podobný český idiom: Mlátit prázdnou slámu.

to leave no stone unturned
Vynaložit maximální úsilí k nalezení něčeho.
Podobný český idiom: Nenechat kámen na kameni.

to get out of hand
Ztratit nad /něčím/ kontrolu.
Podobný český idiom: Vymknout se z ruky.

Break a leg.
Hodně štěstí, ať to vyjde. /přání úspěchu, často před důležitou zkouškou nebo vystoupením./
Podobný český idiom: Zlom vaz.

(A place) off the beaten track.
Odlehlé místo daleko od civilizace.
Podobný český idiom: (Místo), kam ani noha nepáchne.

to break the bank
Utratit značné množství peněz (ve vztahu k možnostem daného člověka).
Podobný český idiom: Dát za /něco/ majlant.

to go for the jugular
Tvrdě s někým soutěžit nebo mu usilovat o život.
Podobný český idiom: Jít /někomu/ po krku.

the last straw
Poslední z řady souvisejících nepříjemných událostí, která již celý problém posunula za hranici únosnosti.
Podobný český idiom: Poslední kapka.

to take someone to the cleaners
Připravit někoho o hodně peněz nečesntným způsobem.
Podobný český idiom: /někoho/ oškubat.