Idiomy vs. přísloví

Přísloví nejsou totéž co idiomy. Přesto zde ale existuje určitý překryv a tyto pojmy se proto často míchají dohromady.

V čem je rozdíl?

Příšloví se chápe jako ustálená věta, která obsahuje poučení resp. lidovou moudrost. Idiom je prostě a jednoduše fráze, kterou nelze chápat doslovně.

Přísloví mohou obsahovat idiom, např.:

Trpělivost růže přináší.
Žádný učený z nebe nespadl.
Řemeslo má zlaté dno.

...ale také - a je to častější - nemusí:

Pýcha předchází pád.
Všeho moc škodí.
Všude dobře, doma nejlíp.

Na tomto webu idiom chápeme zkrátka a jednoduše jako obraznou frázi a nezajímáme se o to, v jakém typu textu se vyskytuje.

Zastáváme názor, že přísloví nebo jeho část může být zároveň i idiomem. O idiomatických příslovích a pořekadlech zde proto také mluvíme jednoduše jako o idiomech.