Vlastnosti idiomů

Nejdůležitější vlastnost idiomu už známe...

Význam nevyplývá z obsažených slov

Idiomy jsou obrazné fráze a jejich význam proto nemusí být zřejmý, i když známe všechna slova, ze kterých se skládá.

Kromě toho však idiomy mají i řadu dalších zajímavých vlastností:

Jsou hovorové

Idiomy se vyskytují převážně v hovorové řeči. Ve formálním kontextu se nepoužívají a proto zde také většinou působí nepatřičně.

Vznikají často z metafor a slovních hříček

Idiomy mnohdy vznikají z různých přirovnání nebo vtipných slovních obratů.

Mají pevně daný tvar

Tvar idiomu je přesně určený a nelze ho téměř vůbec měnit. Pokud to uděláme, idiom zní směšně. Běžné fráze jsou mnohem flexibilnější a můžeme si je mnohem více upravovat.

Poslední zmiňovaná vlastnost je velmi zajímavá, ukažme si ji v praxi na příkladu:

Frázi "Zavolejte mi za chvíli." můžeme všelijak upravit a nikoho tím nevyvedeme z míry:

Zavolejte mi za pár minut.
Zavolejte za několik minut.
Zavolejte zpět za minutku.
Ozvěte se mi znovu za chviličku.
Můžete zavolat za chvíli?

Oproti tomu idiomatické pořekadlo "Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá." v podstatě nijak měnit nemůžeme, neboť výsledek by zněl podivně:

Když někdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní spadne.
Kdo jinému díru kope, sám do ní padá.

Jak je vidět, i velice nepatrné odchylky vnímáme velmi silně. Drobná chyba v idiomu působí vždy velmi zvláštně, často až komicky. Je to právě tím, že idiomy vnímáme jako velmi pevně dané.